În ce credem

Biblia
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu (2 Tim. 3:14-17; 1 Tes. 2:13) şi autoritatea supremă în ceea ce priveşte credinţa şi viaţa (2 Petru 1:20-21; Matei 5:17-19).
 
Hristos
Prin Hristos, Dumnezeu aduce iertare şi o viaţă nouă lumii. Isus a făcut pentru noi ceva ce nu am fi putut face niciodată singuri. El ne iubeşte necondiţionat.
 
Biserica
Suntem o adunare de credincioşi chemaţi să împărtăşim cu alţii dragostea lui Dumnezeu, adevărul şi harul Său. Biserica este expresia vizibilă a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.
 
Viaţa ca ucenic al lui Isus
Vedem pe fiecare membru ca pe un slujitor care îşi foloseşte darurile spirituale pentru a sluji Biserica şi lumea (Efeseni 4:12).
 
Mântuirea
Credem că mântuirea este primită prin har, prin credinţă, aceasta din urmă manifestându-se prin credinţa în Hristos, pocăinţa şi botezul în Numele lui Isus.
 

Obiective ale părtăşiei dintre noi

  • Să fim o Biserică ce construieşte poduri către Dumnezeu, către comunitatea noastră şi între noi.
  • Să ne trăim vieţile ca parte a Împărăţiei lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să domnească peste orice aspect legat de noi înşine.
  • Să încurajăm orice persoană să caute din inimă devotamentul total faţă de Hristos.
  • Să încurajăm orice persoană să ia în serios cerinţa de a trăi ca ucenic al lui Isus, în loc să fie un simplu spectator.
  • Să pregătim în mod constant oamenii lui Dumnezeu pentru lucrări de slujire.
  • Să creăm un mediu în care să-L laudăm plini de pasiune pe Dumnezeu, iar aceasta să conducă la o transformare spirituală.
  • Să fim o comunitate în care oamenii sunt reali şi-şi împărtăşesc viaţa unii cu alţii într-un mod autentic şi transparent.
  • Să creăm o comunitate în care să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu toată mintea şi în care adevărul nu este doar înţeles, ci şi iubit şi trăit.
  • Să construim poduri către oameni din orice rasă, naţionalitate, vârstă sau gen.