Despre Noi

Biblia este o carte despre dragoste. Aşadar, învăţăturile de bază din Biblie au legătură cu relaţiile. Isus a subliniat asta foarte clar în acest binecunoscut pasaj:

„Isus i-a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”” (Matei 22:37-40)

Mai exact, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu şi să iubim oamenii – familiile noastre fizice, Biserica (familia spirituală a lui Dumnezeu) şi pe cei pierduţi (cei pe care Dumnezeu şi-i doreşte în familia Sa). În momentul în care ne asumăm angajamentul nostru personal faţă de Isus ca Domn, convingerile noastre de bază legate de ce reprezintă domnia Lui în propriile vieţi trebuie să reflecte aceste priorităţi. În Biserică, noi ne construim întreagă viaţa în jurul acestor priorităţi, atât în viaţa noastră personală ca ucenici, cât şi ca grup de ucenici.