Dragostea pentru cei pierduţi

Dragostea pentru cei care nu sunt din familia lui Dumnezeu începe cu înţelegerea biblică a faptului că mântuirea nu poate fi găsită decât în cadrul unei relaţii cu Hristos.

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12)

Intrăm în această relaţie mântuitoare cu Isus atunci când credem în El, ne pocăim de păcatele noastre şi suntem botezaţi în Numele Lui.

„”Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, “şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Misiunea lui Isus pe pământ a fost aceea de a-i ajuta pe oameni să fie mântuiţi, iar acum El împărtăşeşte această misiune cu noi, ca prin Marea Poruncă.

„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10)

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin” (Matei 28:19-20)

Iubirea pentru cei pierduţi în faţa lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât să ne împărtăşim credinţa –înseamnă de asemenea să împărţim cu alţii şi să-i slujim moduri ce presupun adesea sacrificii din partea noastră.

„Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: “Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.” Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” “Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. “Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus” (Luca 10:33-37)